Pretraživanje

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2016. godinu

Četvrtak, 21. Travnja 2016. - 12:51

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi objavilo je Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2016. godinu. Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima, obrti prema Zakonu o obrtu, zadruge prema Zakonu o zadrugama, ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama i umjetničke organizacije prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  1. nakladništvo i knjižarstvo
  2.  izvedbene umjetnosti
  3. vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

  1. ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
  2. nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
  3. promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2016. godinu u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A784003 osigurano je ukupno 1,800.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna. Javni poziv traje do 12. svibnja 2016. godine.

Više na http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=14435.