Pretraživanje

Objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Ponedjeljak, 21. Ožujka 2022. - 0:00

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o elektroničkim medijima te Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija i Statuta Grada Labina danas je objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini.

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji:
- ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost svih građana Grada Labina,
- obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države i civilnog društva,
- obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima,
- obrađuju teme o osobama s invaliditetom,
- obrađuju teme o nacionalnim manjinama Grada Labina,
- promiču ravnopravnost spolova,
- potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
- promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga,
- potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,
- obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,
- promiču medijsku pismenost,
- obrađuju teme o radu Gradskog vijeća Grada Labina i njegovih radnih tijela,
- obrađuju teme o radu Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina,
- obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Grad Labin.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Labina, odnosno sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina, zaključno s danom 29. ožujka 2022. godine najkasnije do 15:00 sati.

Cjelovit tekst Javnog poziva i Pravilnika te potrebni obrasci za prijavu nalaze se na poveznicama ispod:

Prilozi