Pretraživanje

Objava pravovaljanih kandidacijskih listi i zbirnih listi za izbore za vijeća nacionalnih manjina

Utorak, 16. Travnja 2019. - 0:00

Sukladno odredbi članka 20. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj: 25/19.) Grad Labin na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za vijeća bošnjačke, srpske i talijanske nacionalne manjine kao i zbirne liste za izbor navedenih vijeća. Kandidacijske liste i zborne liste objavljene su dana 16. travnja 2019. godine u 13:20 sati.

Prilozi