Pretraživanje

Objava natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Srijeda, 09. Studenog 2016. - 0:00

Na temelju točke III. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina, objavljenoj u Službenim novinama Grada Labina broj 15/2016. od 8. studenog 2016. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje Natječaj za izlaganje prodaji stana u vlasništvu Grada Labina koji se nalazi u Labinu.  Rok za podnošenje ponude  je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu.

Tekst natječaja preuzmite u privitku.

Prilozi