Pretraživanje

Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini - Razvoj civilnog društva

Srijeda, 18. Siječnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini - Razvoj civilnog društva

Sukladno ovom Natječaju udruge mogu prijaviti programe i projekte sukladno prioritetnom području:

1.    Promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije NOB-a i Domovinskog rata
-       Skrb za sudionike i žrtve rata
-       Pozitivna percepcija javnosti

2.    Unapređenje života osoba starije životne dobi
-       Ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika
-       Poboljšanje materijalnog i društvenog standarda u skladu s pravom umirovljenika na uživanje u stečenim pravima
-       Međusobna suradnja i pomoć

3.    Očuvanje karnevalskih običaja
-       Organizacija karnevalskih svečanosti

4.    Djeca i mladi
-       organiziranje slobodnog vremena
-       poticanje mladih na volonterstvo
-       promocije edukacijskih programa i zdravih stilova života

5.    Zaštita životinja
- zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
- provođenje propisanih mjera nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
- sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
- edukacija i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja

6.  Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
- zaštita endemskih vrsta, ljekovitog i samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva
- unapređenje i razvoj pčelarstva

Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr, a završava 18. veljače 2017. godine u 14,00 sati.

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.

Prilozi