Pretraživanje

Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini

Srijeda, 18. Siječnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13.i 3/16.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini. Objavljuje se Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini, a čije aktivnosti se provode na području Grada Labina.

 Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za slijedeća prioritetna područja i podpodručja:

a) unapređenje života osoba starije životne dobi
– razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi (pomoć i njega u kući)
- organizirano provođenje slobodnog vremena

Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000,00 kn do najviše 70.000,00 kn, odnosno do maksimalno 2 potpore.

b) rad s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju
- unaprjeđenje života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
- unapređenje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim oboljenjima i prevencija institucionalizacije
- provođenje programa inkluzije i integracije društvenih skupina u zajednici,
- povećanje mogućnosti zapošljavanja
- pozitivno utjecanje na percepciju društva prema osobama s invaliditetom kroz organizaciju javnih aktivnosti i obilježavanja važnih datuma vezanih za osobe s invaliditetom

Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 120.000,00 kn, odnosno do maksimalno 3 potpore.

c) rad s ovisnicima i podrška obiteljima s teškoćama
- poboljšanje kvalitete života i podrška obiteljima s teškoćama
- prevencija ovisnosti i rehabilitacija ovisnika o alkoholu i podrška njihovim obiteljima
  
Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 4.000,00 kn do najviše 6.000,00 kn, odnosno do maksimalno 2 potpore.

d) prevencija i unaprjeđenje zaštite zdravlja
- provođenje preventivnih aktivnosti u cilju očuvanja zdravlja
- unaprjeđenje zaštite zdravlja
- pomoć u rehabilitaciji liječenih osoba

Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 4.000,00 kn do najviše 15.000,00 kn, odnosno do maksimalno 2 potpore.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 299.000,00 kn. Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 4.000,00 kn, a najveći 120.000,00 kn. Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu projekata u okviru ovog natječaja jest oko 9 potpora. Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr, a završava 18. veljače 2017. godine u 14,00 sati.

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.

Prilozi