Pretraživanje

Objava Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata udruga iz područja kulture u 2017. godini

Srijeda, 25. Siječnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. I 14/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst i 8/13. I 3/16.) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.6/13.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2017. godinu.

 

 Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga, samostalnih umjetnika te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji je rad usmjeren prema sljedećim prioritetnim područjima:

     

-  likovna i galerijska djelatnost

- glazbene, plesne i filmske manifestacije

- književne manifestacije

- tradicijske manifestacije

- manifestacije suvremene umjetnosti i nove medijske kulture

- izdavaštvo.

 

Ukupno planirana vrijednost natječaja  je 247.000,00 kn.

Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna, odnosno do maksimalno 15 potpora.

 
Rok za podnošenje prijava  projekata i programa je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr, a završava 24. veljače 2017. godine u 14,00 sati.


Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.

Prilozi