Pretraživanje

Obavijest vlasnicima pasa

Utorak, 06. Studenog 2018. - 0:00

Temeljem članka 94. Zakona o zaštiti životinja Komunalno redarstvo Grada Labina provodi nadzor obveznog mikročipiranja pasa na području Grada Labina.

Svrha nadzora je stvaranje evidencije mikročipiranih pasa na području Grada Labina.

Radi bržeg ispunjavanja obaveza iz Zakona o zaštiti životinja Grad Labin je početkom mjeseca kolovoza uputio zamolbu predstavnicima stanara za dostavu potrebnih podataka. Iako je  to zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave, molimo predstavnike stanara i same vlasnike pasa u stambenim zgradama da podatke: ime, prezime,adresa vlasnika pasa te broj mikročipa pasa/  dostave na email: kristijan.coric@labin.hr.