Pretraživanje

Obavijest učenicima i studentima koji sa Gradom Labinom imaju potpisani ugovor o stipendiranju

Petak, 23. Rujna 2016. - 0:00

Pozivaju se svi učenici i studenti koji sa Gradom Labinom imaju potpisani Ugovor o stipendiranju, da sukladno stavku 2. članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina (Sl. novine Grada Labina 11/2016.) dostave Gradu Labinu slijedeću dokumentaciju:

- potvrdu o upisu u naredni razred/ studijsku godinu,

- potvrdu o prebivalištu i

- pisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih davatelja.

Navedeno je potrebno dostaviti Gradu Labinu do 31. listopada 2017. godine, u cilju nastavka isplate stipendija za novu školsku / studijsku 2017./2018. godinu.

Obrazac Izjave je objavljen na stranicama Grada Labina www.labin.hr, posebno za osobe koje su punoljetne i koje potpisuju Izjavu u svoje ime, a posebno za roditelje koji potpisuju izjavu za svoje malodobno dijete.

Prilozi