Pretraživanje

Obavijest o podjeli potvrda za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2014/15.

Petak, 22. Kolovoza 2014. - 10:29

U ponedjeljak, 25. kolovoza 2014. godine zapocinje podjela Potvrda o pravu na nabavku školskog pribora za ucenike osnovnih i srednjih škola na podrucju Grada Labina.  

Pravo na novcanu pomoc imaju ucenici obitelji stradalnika Domovinskog rata, korisnika prava na pomoc za podmirenje troškova stanovanja (subvencija), obitelji s troje i više djece koji ostvaruju pravo na djecji doplatak te samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na djecji doplatak. Pomoc za nabavu školskog pribora osigurava se sufinanciranjem dijela troškova u iznosima: za ucenike od I. do IV. razreda osnovne škole u svoti od 250,00 kuna, za ucenike od V. do VIII. razreda osnovne škole u svoti od 300,00 kuna, za ucenike srednjih škola u svoti od 350,00 kuna.

Potvrde se mogu preuzeti u Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za samoupravu i opce poslove, II. kat, soba 15, do 05. rujna 2014. godine, a sve informacije mogu se dobiti na tel: 866-842.