Pretraživanje

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Labina

Petak, 02. Kolovoza 2019. - 0:00

Grad Labin izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 02. kolovoza do 19. kolovoza 2019. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 sati u ulaznom holu zgrade gradske uprave Grada Labina – Labin, Titov trg 11 i na web stranicama Grada Labina (www.labin.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (19. kolovoza 2019. godine u 15.00 sati). O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Labina u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa podnose se pismenim putem na obrascu koji se nalazi u nastavku ove obavijesti i dostavljaju se:

  • osobno u pisarnicu gradske uprave Grada Labina, ili
  • poštom na adresu Grada Labina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu
  • okoliša i izdavanje akata za gradnju – Labin, Titov trg 11, ili
  • putem e-maila (kao skenirani dokument) na adresu: valentina.vretenar@labin.hr

Prigovori se zaprimaju zaključno sa danom 19. kolovoza 2019. godine u 15:00 sati, bez obzira na oblik dostave.

Prilozi