Pretraživanje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove

Petak, 11. Studenog 2016. - 0:00

Grad Labin objavio je dana 10. studenog 2016. godine na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak: Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi (Broj objave: 2016/S 01K-0025096).

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da na navedenoj stranici mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. prosinac 2016. godine do 09:00 sati, kada će se izvršiti i javno otvaranje ponuda u sjedištu davatelja koncesije, Grad Labin, Titov trg 11, Labin (upravna zgrada/mala vijećnica/prvi kat.)."