Pretraživanje

Obavijest o dodjeli financijskih sredstava - Kultura, Klubovi studenata Istre, socijalna skrb i zdravstvo, razvoj civilnog društva i razvoj malog gospodarstva

Utorak, 02. Travnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i po raspisanim natječajima:

Javni natječaj za predlaganje programa i  projekata iz područja Klubovi studenata Istre Grada Labina za 2019. godinu  KLASA: 602-01/19-01/1 , URBROJ: 2144/01-01-19-1

Javni natječaj za predlaganje programa i  projekata iz područja kulture Grada Labina  za 2019. godinu KLASA: 612-01/19-01/2 , URBROJ: 2144/01-01-19-1

Javni natječaj za predlaganje programa i  projekata iz područja Razvoj civilnog društva Grada Labina  za 2019. godinu KLASA: 402-01/19-01/1 , URBROJ: 2144/01-01-19-1

Javni natječaj za predlaganje programa i  projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva Grada Labina  za 2019. godinu KLASA: 550-01/19-01/1 , URBROJ: 2144/01-01-19-1

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija  u području razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu, oznake KLASA: 400-06/19-01/1, URBROJ: 2144/01-06/02-19-1


Gradonačelnik Grada Labina donio je odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Odluke po navedenim  natječajima nalaze se u prilogu.

Prilozi