Pretraživanje

OBAVIJEST nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC 09.11., NC 09.11.01., NC 09.12.03.01. i NC 09.12.03.02. - sve UL. KATURI

Četvrtak, 27. Rujna 2018. - 0:00

Javnim pozivom KLASA: 940-01/18-01/100 URBROJ: 2144/01-05/53-18-2 od 09. srpnja 2018. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 09.11., NC 09.11.01., NC 09.12.03.01. i NC 09.12.03.02. - sve UL. KATURI o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta.

 Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 09.11., NC 09.11.01., NC 09.12.03.01. i NC 09.12.03.02. - sve UL. KATURI da se odgađa uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta određen za dan 27.09.2018. godine, te će o novim terminima biti pravovremeno obaviješteni.