Pretraživanje

Obavijest nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 14.11. RIPENDA-BOLJEVIĆI

Srijeda, 08. Svibnja 2019. - 0:00

Javnim pozivom KLASA: 940-01/18-01/100 URBROJ: 2144/01-05/53-18-2 od 09. srpnja 2018. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 14.11. Ripenda – Boljevići o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 14.11. Ripenda – Boljevići da će se obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta izvršit na terenu dana 16.05.2019. godine s počekom u 09,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, predstavnika tvrtke GEOLAB d.o.o., Labin, B. Štemberge 3 (izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 14.11. Ripenda - Boljevići mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena dana 31.05.2019. godine u vremenu od 14,00 do 15,00 sati u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (II. kat - soba 24 A).“