Pretraživanje

Obavijest nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 09.11. – UL. KATURI

Utorak, 21. Svibnja 2019. - 0:00

Javnim pozivom KLASA: 940-01/18-01/100 URBROJ: 2144/01-05/53-18-2 od 09. srpnja 2018. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 09.11. - UL. KATURI o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 09.11. - UL. KATURI da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena dana 30.05.2019. godine u vremenu od 14,00 do 15,00 sati u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (II. kat - soba 24 A).