Pretraživanje

OBAVIJEST nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 14.11. Ripenda-Boljevići

Petak, 03. Kolovoza 2018. - 0:00

Javnim pozivom KLASA: 940-01/18-01/100 URBROJ: 2144/01-05/53-18-2 od 09. srpnja 2018. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 14.11. Ripenda – Boljevići o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 14.11. Ripenda – Boljevići da se odgađa obilježavanje granica zemljišta kao i uvid u geodetski elaborat, te će o novim terminima biti pravovremeno obaviješteni.“