Pretraživanje

Obavijest gradanima o postavljanju zelenih otoka

Ponedjeljak, 17. Ožujka 2014. - 12:17

1. Maj d.o.o. Labin održao je sastanke sa mjesnim odborima „Kature“ i „Donji Labin“, tom su prigodom prezentirani prijedlozi  lokacija „zelenih otoka“ . Lokacije su predložene u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti Grada Labina uzimajuci u obzir dostupnost, navike gradana i raspoloživost prostora za smještaj veceg broja posuda za otpad. Prijedlogom je definirano 17 lokacija u MO „Kature“ i 17 lokacija u MO „Donji Labin“. 

Svaka posuda  imati ce oznaku otpada koji se u nju odlaže. Posude za selektivno prikupljanje otpada biti ce oznacene edukativnim naljepnicama koje  gradanima daju osnovne upute o tome što smiju a što ne smiju u nju odložiti.

Tako se jedan „zeleni otok“ sastoji od:
-    posude za prikupljanje stakla,
-    posude za prikupljanje plasticnog otpada,
-    posude za prikupljanje papira i kartona, te
-    posude za miješani komunalni otpad.

Pored ovih posuda na 7 lokacija u gradu Labinu nalaziti ce se i kontejneri za odlaganje  stare odjece i obuce.

Tijekom akcije postavljanja i prenamjene postojecih posuda za otpad, u ulazima zgrada postaviti ce se obavijesti sa slikom lokacije za odlaganje otpada kako bi gradanima bila što jasnija lokacija koja im je namijenjena. Postavljanjem "zelenih otoka“, osigurati ce se dio  potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje otpada.
U tom smislu aktivnosti ce se i nastaviti ako se ukaže potreba za dodatnim „zelenim otocima“ ili njihovom premještanju kako bi se olakšala realizacija projekta. Zbog toga molimo gradane ukoliko budu imali primjedbe na nove lokacije „zelenih otoka“ da nam se slobodno obrate na tel. 855-375 i iznesu svoja mišljenja.

Napominjemo da ce se u trenutku uspostave potrebne infrastrukture smanjivati broj odvoza miješanog komunalnog otpada te ce se posebno organizirati odvoz selektivnog otpada.

Nadamo se da cete biti aktivni ucesnici ovog projekta te da cete svojim odgovornim ponašanjem i prihvacanjem selektivnog nacina prikupljanja otpada doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i  smanjenju komunalnog otpada u Labinu.