Pretraživanje

Novine koje donosi nova gradska Odluka o komunalnom redu

Četvrtak, 12. Rujna 2019. - 0:00

Nova gradska Odluka o komunalnom redu osim usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu donosi i novine u djelatnosti komunalnog reda.

Novom Odlukom, a sukladno Zakonu, povećane ovlasti su komunalnih redara koji su sada  ovlašteni zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora; uzimati izjave od odgovornih osoba i drugih nazočnih osoba prilikom nadzora radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi,zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru; prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično). Propisane su i novčane kazne za pravne i fizičke osobe koje komunalnom redaru ne omoguće pregled isprava na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i koje ometaju komunalnog redara u provedbi nadzora.

 

Zbog čestih pritužbi građana zbog ostavljanja plažnog asortimana u svrhu rezervacije mjesta na plažama, novom Odlukom o komunalnom redu  zabranjuje se takvo postupanje od 22.00   do 10.00h ujutro, a zatečene stvari na plaži bez njihova vlasnika odnosno korisnika uklonit će se sa plaže i smatrati napuštenima. Nadalje, zabranjuje se animacija prolaznika i potencijalnih gostiju s ciljem prezentacije ugostiteljske ponude, od strane konobara, animatora i ostalog osoblja, ispred i u okruženju ugostiteljskih objekata.


Zaključno, u prekršajnim odredbama Odluke o komunalnom redu je propisana nova odredba da se za svako ponavljanje istog prekršaja naplaćuje počinitelju maksimalna propisana kazna koju komunalni redar može izreći obveznim prekršajnim nalogom, sukladno Prekršajnom zakonu (15.000,00 kuna za pravne osobe, 10.000,00 kuna za obrtnike i nositelje samostalnih djelatnosti te 5.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi).