Pretraživanje

Novi režim prometovanja za vrijeme izvođenja radova u ulici Aldo Negri na usponu za Stari grad

Petak, 20. Siječnja 2017. - 0:00

Obavještavamo građane da će od ponedjeljka 23. siječnja 2017. godine započeti radovi na rekonstrukciji i izgradnji infrastrukture u ulici Aldo Negri. Novi režim prometa predviđa semaforsku signalizaciju sa naizmjeničnim propuštanjem prometa na dionici od Titovog trga do hotela Peteani. Pored navedene promjene predviđeno je preuređenje signalizacije u djelu ulice Sv. Katarine, gdje se očekuje formiranje kolona zbog semafora na trgu, tako da se od parkirališta kod Đila do Titovog trga predviđa jednosmjerna ulica sa dvije trake iz pravca parkirališta prema trgu.

Ovim rješenjem olakšava se odabir obilaska kod većeg intenziteta prometa i pristup naselju Presika. Stoga se prilikom dolaska na trg sva vozila usmjeravaju prema Presici tako da se korisnici parkirališta kod Đila mogu koristiti gornjim ulazom na parkiralište iz Presike. U prilogu su grafička rješenja signalizacije.

Mole se građani da se pridržavaju nove privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova!

Prilozi