Pretraživanje

Novi obracun cijene vode

Srijeda, 27. Siječnja 2010. - 8:29

Od  01. sijecnja 2010. godine Vodovod Labin d.o.o. zapoceo je sa  novim nacinom obracunavanja svojih usluga. U skladu sa cl. 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-procišceni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 79/09) cijena vode pored osnovne cijene vode sadrži i fiksnu naknadu za održavanje sustava koja se obracunava mjesecno po mjernom mjestu odnosno po potrošacu.

Dosadašnjim nacinom obracuna utrošene vode u održavanju sustava ucestvovali su samo potrošaci vode, dok se uvodenjem fiksne naknade fiksni troškovi održavanja rasporeduju ravnomjerno na sve korisnike prikljucene na sustav vodoopskrbe, neovisno da li troše ili ne troše vodu.

Uz uvodenje fiksne naknade za održavanje sustava od 25,00 kn, osnovna cijena vode po m3 utrošene vode se smanjuje i to:
- za domacinstva od sadašnjih 6,97 kn/m3 na 5,65 kn/m3 odnosno za 18,94%
- za gospodarstvo od sadašnjih 11,13 kn/m3 na 10,98 kn/m3 odnosno za 1,35%


Prilozi