Pretraživanje

Natječaji za prijam u službu

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme:

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne, arhitektonske, građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke
-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       položen državni stručni ispit
-       poznavanje rada na računalu
-       dobro poznavanje engleskog jezika, te poželjno poznavanje još jednog svjetskog jezika

Savjetnik za imovinsko – pravne poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist pravne struke
-       najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       položen državni stručni ispit
-       poznavanje rada na računalu
-       poznavanje engleskog jezika.

Datum objave: 30. lipanj 2017.
Rok za prijavu: 10. srpanj 2017.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u privitku.

Prilozi


;