Pretraživanje

Natjecaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima

Petak, 24. Svibnja 2013. - 6:57

Na temelju tocke IX. Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode  u kucanstvima na podrucju Grada Labina donesenog 13. svibnja 2013. godine, Ured grada objavljuje Natjecaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima (obiteljskim kucama i višestambenim zgradama). Predmet natjecaja je sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima (obiteljskim kucama i višestambenim zgradama) na podrucju Grada Labina.

Ukupni troškovi ugradnje opreme i sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kucanstva u stambenim zgradama sufinancirat ce se u iznosima kako slijedi:

- 40% opravdanih troškova ulaganja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost, ali ne više od 12 000 kn (s PDV-om) po kucanstvu,

- 10 % opravdanih troškova ulaganja od strane Grada Labina, ali ne više od 3.000 kn (s PDV-om) po kucanstvu.

Pravo na korištenje sredstava putem ovog Natjecaja ima najviše 30 kucanstava na podrucju Grada Labina. Rok za dostavu prijave je 60 dana od dana objave Natjecaja. Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava donijet ce Gradonacelnik najkasnije u roku od 30 dana od dana zakljucenja Natjecaja o cemu ce podnositelji prijava biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Korisnik sredstava mora završiti sa ugradnjom solarnog sustava najkasnije do 15. studenog 2013. godine.

Cjelokupni tekst natjecaja, prijavni obrazac i izjavu o prihvacanju opcih uvjeta iz natjecaja i osiguranju vlastitih sredstava preuzmite u privitku. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u Uredu grada putem telefona 052/ 866-817, a mogu se zatražiti i e-poštom na davor.cerljenko@labin.hr.


Prilozi