Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u Labinu

Utorak, 12. Siječnja 2021. - 0:00

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/20-01/131, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 17. prosinca 2020. („Službene novine Grada Labina“ broj 18/20), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin, opisan u zemljišnim knjigama kako slijedi:

 
k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14, površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 27. Suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN 2L, na drugom katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe, sa pripadajućom drvarnicom br. 4, u podrumu, ukupne površine 59,45 m2, u Planu posebnih dijelova označeno trokutićima obojano tamno zelenom bojom, u 1/1 dijela vlasništva.

 
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.
Stan je slobodan od osoba i stvari.

ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU STANA“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).
 

Rok za podnošenje ponude istječe 11. veljače 2021. godine.

 
Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi