Pretraživanje

Natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaj službenog vozila – osobni automobil, KLASA: 406-01/22-01/10, URBROJ: 2163-4-01-21-1 od 7. veljače 2022. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 8. veljače 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA LABINA

 

PREDMET PRODAJE 1. Vrsta, marka i tip vozila: osobno, M1, Škoda Superb, zatvoren - boja: smeđa s efektom, - broj šasije: TMBAE73T9E9035966 - registarska oznaka PU-867PR - u prometu od: 6.5.2014. - vrsta motora: Diesel - snaga motora u kW: 103, - radni obujam motora u cm3: 1968, - stanje putomjera: 140 765

Napomena: vozilo je tehnički ispravno / u voznom stanju, registrirano do 3.5.2022. godine, redovno servisirano i održavano, nema oštećenja

 Početna cijena: 58.792,00 kn (sa PDV-om), a temelji se nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi Mladena Matane od 21. siječnja 2022. godine.

 
Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do srijede, 23. veljače 2022. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

 
Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u dvostrukoj zatvorenoj omotnici, vanjska s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA" te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja .

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin. Otvaranje ponuda održat će se istog dana, 23. veljače 2022. godine u 14,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Otvaranje ponuda neće biti javno, zbog pridržavanja epidemioloških mjera vezanih za pandemiju virusa COVID-19.

Ponude koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune neće se razmatrati.

Prilozi


;