Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Srijeda, 02. Lipnja 2021. - 0:00

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/20-01/131, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 17. prosinca 2020. („Službene novine Grada Labina“ broj 18/20), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje sljedeći Natječaj.

Izlaže se prodaji putem natječaja, po drugi put, stan u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin, upisan u zemljišnim knjigama kako slijedi:

  • k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14, površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 27. Suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN 2L, na drugom katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe, sa pripadajućom drvarnicom br. 4, u podrumu, ukupne površine 59,45 m2, u Planu posebnih dijelova označeno trokutićima obojano tamno zelenom bojom, u 1/1 dijela vlasništva.

Stan se prodaje po početnoj cijeni od 511.000,00 kuna (petstojedanaesttisuća-kuna).

Početna cijena stana predstavlja procijenjenu tržišnu cijenu stana koju je utvrdio Ante Bandić, ing. građ., ovlašteni stalni sudski vještak za područje graditeljstva – arhitekture, urbanizma, vlasničkih odnosa, nekretnina-procjena, dioba i etažiranje, u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti stana broj 2L NA DRUGOM KATU ZGRADE - 27. SUVLASNIČKOG DIJELA: 17/445 - ETAŽNO VLASNIŠTVO (E -27) K.Č. 31/15 K.O. NOVI LABIN, od 30. studenog 2020

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.
Stan je slobodan od osoba i stvari.

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na broj telefona 052/866-830 i 052/866-861.

Rok za podnošenje ponude istječe 02. srpnja 2021. godine.

Detaljnije u Natječaju u prilogu.

Prilozi