Pretraživanje

Natjecaj za prodaju gradevinskog zemljišta

Srijeda, 06. Kolovoza 2014. - 12:48

Na temelju Odluke Gradskog vijeca Grada Labina o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Labina, Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje Natjecaj za prodaju gradevinskog zemljišta. Izlaže se prodaji putem javnog natjecaja prikupljanjem pismenih ponuda gradevinsko zemljište k.c. 535/2 pašnjak sa 291 m2, upisana u z.k.ul. 882 k.o. Rabac i k.c. 536/2 pašnjak sa 319 m2, upisana u z.k.ul. 534 k.o. Rabac po pocetnoj cijeni od 630.959,60 kuna.

Navedene katastarske cestice su sukladno Lokacijskoj dozvoli Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju dio izgradene gradevne cestice - k.c. 545 kuca, dvorište i pašnjak sa 1760 m2, upisana u z.k.ul. 496 k.o. Rabac - vlasništvo društva Riviera Adria d.d. Porec, Stancija Kaligari 1 na kojoj se nalazi ugostiteljsko turisticka gradevina Vila Ava u turistickoj zoni Girandela naselja Rabac.

Cjelokupni tekst natjecaja možete preuzeti u privitku.


Prilozi