Pretraživanje

Natječaj za prijem u službu-Viši referent – komunalno - prometni redar

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, raspisuje Natječaj za prijem u službu
 
Viši referent – komunalno - prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • Sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
  • završen program osposobljavanja
  • vozačka dozvola B kategorije

 

 Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

            Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: NE OTVARAJ - Natječaj za prijem u službu višeg referenta – komunalno-prometnog redara ” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Cjelokupni tekst Natječaja te obavijest i upute kandidatima preuzmite u prilogu.

Prilozi


;