Pretraživanje

Natječaj za prijem u službu

Srijeda, 01. Ožujka 2017. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje

 N A T J E Č A J  za prijam u službu
 U Grad Labin, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti na radno mjesto:

 -       Komunalno - prometni redar (2 izvršitelja – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj - prijam u službu komunalno –prometnog  redara ” najkasnije do 09. ožujka 2017. godine
Cjelokupni tekst Natječaja i opisa poslova radnog mjesta preuzmite u privitku. 

Prilozi