Pretraživanje

Natječaj za prijam višeg savjetnika za komunalno prometno redarstvo voditelja i komunalno prometnog redara

Srijeda, 04. Svibnja 2022. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu.

- na radno mjesto Viši savjetnik za komunalno – prometno redarstvo - voditelj - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke

-       najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara

-       vozačka dozvola B kategorije

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

- na radno mjesto Komunalno – prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara

-       vozačka dozvola B kategorije

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- natječaj viši savjetnik“ ili NE OTVARATI- natječaj redar” ili u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u privitku.

Prilozi