Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje

NATJEČAJza prijam u službu na neodređeno vrijeme Savjetnik za imovinsko – pravne poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist pravne struke

-       najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

       - poznavanje engleskog jezika

 

Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

 

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka  EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine

 Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

   Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom:

 “Za natječaj- prijam u službu savjetnika za imovinsko – pravne poslove“ odnosno „Za natječaj – prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.

Datum objave: 8. ožujak 2019.
Rok za prijavu: 18. ožujak 2019.

Prilozi


;