Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za pravne poslove i komunalno - prometni redar

Srijeda, 15. Ožujka 2023. - 0:00

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom:

  • na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj, m/ž)
  • na radno mjesto komunalno - prometni redar (1 izvršitelj, m/ž)


Tekst natječaja i opis poslova te podaci o plaći dostupni su ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Labina je četvrtak- 23. ožujak 2023. godine

Prilozi