Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Petak, 21. Listopada 2022. - 0:00

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme


• Viši savjetnik za financijske poslove - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.


Posebni uvjeti: 

• Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 

• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

• položen državni stručni ispit

• poznavanje rada na računalu

• poznavanje engleskog jezika

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za financijske poslove” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst natječaja te opis poslova te podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi