Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.


Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu


Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj- prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst natječaja te obavijest i upute kandidatima preuzmite u privitku.

Prilozi


;