Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za računovodstvo – analitički knjigovođa

Srijeda, 09. Ožujka 2022. - 0:00

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme.

 

Referent za računovodstvo – analitički knjigovođa - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu


Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- natječaj za prijam u službu referenta za računovodstvo – analitički knjigovođa” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.


Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.
 

Prilozi