Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje  NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Viši stručni suradnik za informiranje - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-  Magistar ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera,
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-  položen državni stručni ispit,
-  dobro poznavanje rada na računalu,
-  poznavanje engleskog jezika.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj - prijam u službu Višeg stručnog suradnika za informiranje” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst natječaja te obavijest i upute kandidatima preuzmite u privitku.

Prilozi


;