Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje

 
                                                                                             Natječaj za prijam u službu
 

 Savjetnika za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke

-       Najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       Položen državni stručni ispit

-       Položen stručni ispit osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

-       Poznavanje rada na računalu

 
Datum objave: 16. kolovoz 2017.
Rok za prijavu: 24. kolovoz 2017.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u privitku.

 

Prilozi


;