Pretraživanje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

Četvrtak, 19. Listopada 2017. - 0:00

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama, članka 2. točka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničnoj struci i članka 31. Statuta Grada Labina, Gradsko vijeće Grada Labina,  raspisuje Natječaj  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin.  Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:                          

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
- najmanje 5 godina rada u knjižničnoj struci
- posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti
- hrvatsko državljanstvo.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u privitku.

Prilozi