Pretraživanje

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

Petak, 27. Rujna 2013. - 10:51

Na temelju clanka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.) i clanka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijece Grada Labina,  raspisuje Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin (1 izvršitelj).

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objave natjecaja u Glasu Istre, na adresu: GRAD LABIN, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Natjecaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Labin”.         

Cjelokupni tekst natjecaja preuzmite u privitku.


Prilozi