Pretraživanje

Natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice

Četvrtak, 05. Travnja 2018. - 0:00

Skupština Trgovačkog društva Labin 2000 d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin, na temelju odredbe članka 9. Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, te Odluke o provođenju natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora/-ice Labin 2000 d.o.o. od 03. travnja 2018. godine, raspisuje natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice na mandatno razdoblje od 4 godine.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od osam dana od dana objave, u zatvorenoj omotnici, na adresu trgovačkog društva LABIN 2000 d.o.o., Učka 6, 52 220 Labin, uz naznaku: „NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE - DIREKTORA/ICE – NE OTVARATI“.

Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Istre“, odnosno 05. travanj 2018. godine.

Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi