Pretraživanje

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce:

 Pročelnik/ca Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist tehničke, pravne ili ekonomske struke

-       najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

 

Pročelnik/ca Upravnog odjela za društvene djelatnosti - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera

-       najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za _______________________” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst natječaja te opis poslova i podatke o plaći pogledajte u prilogu.

Prilozi


;