Pretraživanje

Natjecaj za graficko oblikovanje web stranica Grada Labina

Četvrtak, 23. Listopada 2014. - 6:36

Grad Labin objavljuje Natjecaj za graficko oblikovanje web stranica Grada Labina. Svrha je natjecaja dobivanje najboljeg grafickog rješenja za potrebe izrade web stranica Grada Labina. Natjecaj zapocinje 23. listopada 2014. godine po objavi na Oglasnoj ploci Grada Labina te na službenoj web stranici Grada Labina www.labin.hr.

Svaki autor ima pravo sudjelovanja s jednim (1) radom. Prijave za sudjelovanje na natjecaju šalju se na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin. Za odabir najkvalitetnijeg natjecajnog rada imenuje se Povjerenstvo za odabir natjecajnog rada u sastavu od pet (5) clanova. Kod odabira pristiglih radova Povjerenstvo ce posebno uzimati u obzir originalnost i kvalitetu vizualnog rješenja. Povjerenstvo ce dodijeliti nagradu u iznosu od 15.000,00 kuna neto autoru najbolje ocijenjenog rada ciji ce rad time biti otkupljen.

Sva pitanja koja bi Natjecatelji željeli postaviti Narucitelju i/ili Povjerenstvu, a koja proizlaze iz eventualnih nejasnoca u sadržaju dokumentacije za nadmetanje, moraju biti postavljena Narucitelju iskljucivo u pisanoj formi, odnosno dopisom, telefaksom ili elektronickom poštom i to do isteka roka za dostavu radova s naznakom: Pitanje za graficko oblikovanje web stranica Grada Labina. Pitanja se dostavljaju na adresu Grad Labin – Ured Grada, Titov trg 11, 52220 Labin, putem faxa 052/852-269 ili putem e-maila: ured.grada@labin.hr 

Krajnji rok za predaju natjecajnih radova je 29. prosinca 2014. godine. U slucaju dostave poštom mjerodavnim se smatra datum i vrijeme na poštanskom žigu.  Cjelokupni tekst natjecaja može se preuzeti na web stranici Grada Labina www.labin.hr ili Oglasnoj ploci Grada Labina.


Prilozi