Pretraživanje

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021. godini

Ponedjeljak, 28. Rujna 2020. - 0:00

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina, a sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021 i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021., Gradonačelnik Grada Labina dana 28. rujna 2020. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina. U školskoj/studijskoj godini 2020./2021., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

           1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju,
           2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021.   
           učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina, i to:

          -       osam (8) –  stipendija učenicima srednjih škola,
          -       petnaest (15) - stipendija studentima prve godine deficitarnih zanimanja,
          -       osam (8) – stipendija studentima prve godine svih studija,
          -       pet (5) – stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih zanimanja,
          -       četiri (4) – stipendije studentima druge do šeste godine svih studija.

Za dodjelu stipendije imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Labina od najmanje 12 mjeseci prije dana objave natječaja, ukoliko se redovno školuju / studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju. Učenici koji polaze nastavu izvan područja Grada Labina za programe za koje su formirana odjeljenja pri Srednjoj školi Labin ne mogu ostvariti pravo na stipendiju. Učenici i studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa ne ostvaruju pravo na stipendiju.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti u prilogu ove obavijesti, u zgradi Grada Labina i na službenoj stranici Grada Labina www.labin.hr/stipendije.

Natječaj je otvoren 20 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 28. rujna 2020. godine do 18. listopada 2020. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Cjelokupni tekst natječaja s pripadajućim obrascima preuzmite u privitku.

Prilozi