Pretraživanje

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2018./2019.

Petak, 19. Listopada 2018. - 0:00

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 12/18.), sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini , („Službene novine Grada Labina“, broj 12/18.), i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019. («Službene novine Grada Labina», broj 12/18.), Gradonačelnik Grada Labina, 19. listopada 2018. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-akademskoj godini 2018/2019. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina.

 
U školskoj/studijskoj godini 2018/2019., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

 
           1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju

           2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:

-       četiri (4) –  stipendije učenicima srednjih škola

-       petnaest (15) -   stipendija studentima prve godine deficitarnih zanimanja

-       šest (6) – stipendija studentima prve godine svih studija

-       četiri (4)– stipendije studentima druge do šeste godine deficitarnih zanimanja

-       osam (8) – stipendija studentima druge do šeste godine svih studija.


Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti na istoj adresi u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na Internet stranici Grada Labina www.labin.hr.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 19. listopada 2018. godine do 5. studenoga 2018. godine.

Cjelokupni tekst natječaja s obrascem prijave preuzmite u privitku.

Prilozi