Pretraživanje

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2016/2017.

Srijeda, 28. Rujna 2016. - 0:00

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 11/16.), sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj 2016./2017. godini , („Službene novine Grada Labina“, broj 11/16.), i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2016/2017. («Službene novine Grada Labina», broj 12/16.), Gradonačelnik Grada Labina, 26. rujna 2016. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2016/2017. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina.
 
U školskoj/studijskoj godini 2016/2017., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

           1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju
           2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:

            - četiri (4) stipendija učenicima srednjih škola
            - sedamnaest (17) stipendija studentima prve godine deficitarnih studija
            - osam (8) stipendija studentima prve godine svih studija
            - osam (8) stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih  studija
            - sedam (7) stipendije studentima druge do šeste godine svih studija.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti na istoj adresi u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na Internet stranici Grada Labina www.labin.hr.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 28. rujna 2016. godine do 13. listopada 2016. godine.

Cjelokupni tekst natječaja s obrascem prijave preuzmite u privitku.

Prilozi