Pretraživanje

Natjecaj za dodjelu gradskih stipendija otvoren do 15. listopada 2013.

Ponedjeljak, 30. Rujna 2013. - 6:39

Na temelju clanka 7. Pravilnika o stipendiranju ucenika i studenata Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 08/13.), sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj 2013./2014. godini , („Službene novine Grada Labina“, broj 11/13.), i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2013/2014. («Službene novine Grada Labina», broj 17/13.), Gradonacelnik Grada Labina, 27. rujna 2013. godine, raspiso je natjecaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2013/2014. ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina

U školskoj/studijskoj godini 2013/2014. Grad Labin dodjeljuje stipendije ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina i to:

           1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zakljucenim ugovorima o stipendiranju

           2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natjecaja za dodjelu stipendija, i to:

            - cetiri (4) stipendija ucenicima srednjih škola

            - sedamnaest (17) stipendija studentima prve godine deficitarnih studija

            - osam (8) stipendija studentima prve godine svih studija

            - osam (8) stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih  studija

            - sedam (7) stipendije studentima druge do šeste godine svih studija

Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina i to od 30. rujna 2013. godine do 15. listopada 2013. godine.

Tekst Natjecaja za dodjelu ucenickih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2013/2014. i Obrazac za prijavu u prilogu. 

Za podrobnije obavijesti natjecatelji se mogu obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina soba broj 9/I kat ili na telefon 866-853 i 866-812.


Prilozi