Pretraživanje

Natjecaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, 12. Studenog 2012. - 12:09

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnog  prostora u zakup oznake KLASA: 372-01/12-01/98 URBROJ: 2144-01-02-12-3 od  7. studeni  2012. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

Natjecaj je otvoren 15 dana, odnosno do utorka 27. studenog 2012. godine kada ce biti javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Labina s pocetkom u 12,00 sati.


Prilozi