Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Četvrtak, 23. Ožujka 2023. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 024-02/23-02/121, URBROJ: 2163-4-01-23-1 od 21. ožujka 2023. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: obrazovanje i poučavanje i/ili fizikalna terapija, rehabilitacija.

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 4,78 eura/36 kuna (PDV nije uključen),

- jamčevina: 124,58 eura/938,65 kuna[1].

 
2. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 1, ured broj 30/IIK, sagrađen na k.č. 881/5 k.o. Novi Labin, površine 13,00 m2,

- namjena poslovnog prostora: ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 4,78 eura/36,00 kuna (PDV nije uključen),

- jamčevina: 77,68 eura/585,28 kuna.


[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 31. ožujka 2023. u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 052 866 861 i 866 863.    

Cjelokupni tekst Javnog natječaja te pripadajući obrazac preuzmite u privitku.

 

Prilozi