Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Ponedjeljak, 13. Prosinca 2021. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17., 16/20., 7/21.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnih prostora u zakup, KLASA: 022-05/21-01/359, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 07. prosinca 2021. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.


RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:


1. Poslovni prostor u Labinu, Svetog Mikule 15, ukupne površine 30,00 m2, prizemlje,  sagrađen na k.č. 179,180/1, 180/2, 181 i 186/1, sve k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.125,00 kuna.

2. Poslovni prostor u Labinu, Zelenice 27, površine 32,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 626, k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima

-  početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen)

- jamčevina: 1.200,00 kuna

3. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 21, ukupne površine 32,00 m2, suteren, sagrađen na k.č. 903/3, k.o. Rabac,

- namjena poslovnog prostora: frizerski salon

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen)

- jamčevina: 1.720,00 kuna

4. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 23, ukupne površine 38,00 m2, suteren, sagrađen na k.č. 903/3, k.o. Rabac,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili kancelarijski prostor i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen)

- jamčevina: 2.042,50 kuna

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4., površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2, k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen)

- jamčevina: 693,75 kuna.

 Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 28. prosinca 2021. u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11, Labin.

Cjelokupni tekst natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi