Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Petak, 17. Srpnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/20-01/2-169, URBROJ: 2144-01-01-20-1 od 30. lipnja 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 60,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ugostiteljstvo i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.350,00 kuna.

 
2. Poslovni prostor u Labinu, Mate Blažine 1, površine 16,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 711 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 600,00 kuna.

 

3. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, površine 59,65 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 406 k.o. Labin-Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.864,06 kuna.

 

4. Poslovni prostor u Labinu, Vinež 166, površine 200,00 m2 (i pripadajuća terasa) prizemlje, sagrađen na k.č. 1805/1 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ugostiteljstvo i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 5,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.250,00 kuna.


5. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 92,65 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: cafe bar,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 4.169,25 kuna.

NAPOMENA:

U poslovnom prostoru nalazi se oprema u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti 159.959,69 kuna, a sve sukladno Elaboratu broj 7/2/2020 izrađenog od trgovačkog društva BRNIĆ ISTARSKI VJEŠTAK d.o.o. Pješčana uvala, IV ogranak 9, Pula, za koji natjecatelji trebaju priložiti potpisanu izjavu o preuzimanju opreme od prijašnjeg korisnika poslovnog prostora.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.


7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

 
8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 
9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

 
10. Poslovni prostor u Labinu, 1. maja 10, površine 9,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 309 k.o. Labin-Presika,

- namjena poslovnog prostora: skladište,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 6,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 67,50 kuna.


Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.


Cjelokupni tekst Natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.
 

Prilozi